پروژه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش

پروژه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش
پروژه سيستم ثبت نام كانون فرهنگي آموزش

پروژه-سيستم-ثبت-نام-كانون-فرهنگي-آموزشكانون فرهنگي آموزش مشهد جهت ثبت نام از دانش آموزان خود و ثبت نام آنها در آزمون به سيستم ثبت نام نيازمند است كه بتواند از طريق آن هر دانش آوز را با شماره 


فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:مقدمه 10

فصل اول

معرفي كانون فرهنگي 12 نشر كتاب 12

برگزاري آزمونهاي دوره اي و كلاس هاي تك درس 13

نهاد پشتيبان ها 13

فصل دوم

مقدمه اي بر دلفي 14

كار در IDE و پيكر بندي آن 14

باز كردن و بستن فايلها 14

ذخيره سازي فايلها 15

آشنايي با Object Inspector 15

شيوه اجراي برنامه هاي كاربردي 16

آشنايي با طراحي «پروژه محور» دلفي 17

فايل پروژه 17

فايل متن برنامه 18

فرمها و ماجول داده ها 19

فايلهاي گزينه ها و پيكر بندي 19

يونيت هاي كامپايل شده ميانجي 19

فايلهاي پشتيبان 20

فايل بسته هاي نرم افزاري آماده 21

فايل برنامه كاربردي 21

فصل سوم

بانك اطلاعاتي پايگاه داده ها 23

بانك اطلاعاتي چيست؟ 23

اجزاي تشكيل دهنده بانك اطلاعاتي 23

عناصر صفحه DATA ACCESS 24

عناصر صفحه DATA CONTROL 25

ايجاد ساختار بانك اطلاعاتي 25

تغيير ساختار بانك اطلاعاتي 28

ايندكسها 29

اضافه كردن ايندكسي به جدول 29

فصل چهارم

معرفي نرم اقزار 32

Password 32

تعيين آزمون 33

عناصر موجود در اين فرم 33

سيستم ثبت نام 34

دكمه جديد 35

دكمه جستجو 35

دكمه هاي اصلاح و تغيير گروه 36

دكمه حذف 37

دكمه نمايش و چاپ 37

دكمه پشتيبان 39

حذف پشتيبان 44

خررج 45

دكمه راهنما 46 دكمه خروج 47

فصل پنجم

مستندات پياده سازي 48

فصل ششم

ارزيابي و نتيجه گيري 77

ارزيابي پروژه 77

نتيجه گيري 78

پيشنهاد در مورد ادامه كار 79

منابع 80


فهرست اشكال:

شكل شماره 1 (رمز عبور) 32

شكل شماره 2 (تعيين آزمون) 33

شكل شماره 3 (دكمه جستجو) 36
شكل شماره 4 (دكمه پشتيبان) 38

شكل شماره 5 (نمايش ليسست پشتيبان ها) 39

شكل شماره 6 (پشتيبان جديد) 40

شكل شماره 7 (تغيير مشخصات پشتيبان) 41

شكل شماره 8 (حذف پشتيبان) 42

شكل شماره 9 (دكمه نمايش و چاپ) 43

شكل شماره 10 (دكمه نمايش و چاپ) 44

شكل شماره 11 (دكمه راهنما) 46

شكل شماره 12 (دكمه راهنما) 46دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل